Technická pomoc

t (2)
t (1)

● Strojový plán (CAD nebo ) při projednávání řešení.
● Detailní řešení vybavení.
● Výkres rozložení stroje, po obdržení zálohy a do jednoho měsíce.
● Výkres bude poskytnut do jednoho měsíce po aktivaci smlouvy.
● Návod k obsluze, pokyny pro údržbu a mazání.
● Pokyny k instalaci.
● Elektrická schémata.
● Seznam doporučených náhradních dílů.
● Programování PLC.
● Dokumentace standardních součástí.